Athenos

Begeleiding ondernemers via AOV-verzekering of personenschade.

Athenos adviesgroep is dé specialist in het coachen bij arbeidsongeschiktheid en het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek bij letselschade van zzp- en mkb-ondernemers.

De gevolgen van arbeidsongeschiktheid minimaliseren voor jou als ondernemer en jouw bedrijf

Zodra je als ondernemer arbeidsongeschikt raakt, verandert er veel in zowel je privésituatie als het bedrijf. Op het moment dat dit gebeurt coacht Athenos jou naar een situatie, waarbij we de gevolgen van arbeidsongeschiktheid zowel voor jou als ondernemer als voor jouw bedrijf zoveel mogelijk hebben geminimaliseerd.

Dit doen we door de ondernemers- en bedrijfsproblemen helder in kaart te brengen en vanuit daar een traject op maat in te richten om deze problemen aan te pakken, waarbij je ondersteunt wordt door een persoonlijke coach.

In het traject wordt de koppeling gemaakt tussen privé en zakelijk, zodat iedere stap die gezet wordt ook daadwerkelijk passend is. Het einddoel van de begeleiding is een duurzame uitstroom, waardoor je kan blijven ondernemen binnen de mogelijkheden die je hebt.

Dé onafhankelijk specialist bij personenschade

Athenos voert onafhankelijk onderzoek uit op het moment dat je als ondernemer letsel hebt opgelopen tijdens een ongeval. We brengen de situatie van jou en het bedrijf helder in kaart. We kijken naar hoe het bedrijf ervoor stond ten tijde van het ongeval, hoe het bedrijf ervoor stond na het ongeval en hoe het bedrijf ervoor had kunnen staan zonder ongeval.

Hierbij analyseren we op basis van de feiten, zodat het onderzoek écht onafhankelijk is. Hierbij kunnen we ook advies uitbrengen over welke interventies er eventueel nodig zijn om de inzetbaarheids problemen en de bedrijfsproblemen op te lossen en/of minimaliseren.

Door gedegen onderzoek uit te voeren en transparant te zijn in de communicatie en rapporten, leveren we praktische input, waardoor de betrokken partijen sneller tot een passende schaderegeling kunnen komen.

Neem contact op met Victoris Groep over Athenos

Als je vragen of opmerkingen hebt over Athenos, dan staan we voor je klaar om deze te beantwoorden. We verzoeken je om onze contactpagina te bezoeken voor de contactgegevens.

Athenos